Permetrīns LMP 40 mg/g gels


Farmakoterapeitiskā grupa: Līdzeklis kašķa ārstēšanai.

Sastāvs
1 g gela satur 40 mg permetrīna.

Terapeitiskās indikācijas
Gelu lieto kašķa ārstēšanai pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem no 2 mēnešu vecuma.

Darbība
Gela aktīvā viela permetrīns ir ārīgi lietojams insekticīds un akaricīds līdzeklis, kas iedarbojas iznīcinoši uz daudziem insektiem, tai skaitā uz kašķa ērcīti.

Devas un lietošanas veids
Permetrīns LMP 40 mg/g gels jāatstāj līdz 14 stundām, bet ne mazāk par 8 stundām. Pēc 8-14 stundām viss ķermenis rūpīgi jānomazgā. Permetrīns LMP 40 mg/g gels paredzēts lietot tikai vienu reizi. Atkārtota apstrāde, ja nepieciešams, atļauta ne ātrāk kā pēc 7 dienām no pirmās apstrādes reizes. Ja 4 nedēļu laikā kopš zāļu lietošanas nav manāmi uzlabojumi vai ir kļuvis sliktāk, obligāti jāvēršas pie ārsta vai farmaceita.

Iepakojuma veids un saturs
40 g gela alumīnija tūbā.

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu!
Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma!